Witam Cię na stronie Gabinetu Psychoterapii w Krakowie 

 

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym. Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom, którzy doświadczają w swoim życiu różnorakich trudności. Więcej w zakładce o mnie oferta.

Zgłaszając się na pierwszą konsultację nie musisz być pewna/pewien o chęci podjęcia psychoterapii czy znać konkretnych celów, jakie chciałabyś/chciałbyś osiągnąć. Podczas spotkań konsultacyjnych możemy wspólnie przyjrzeć się temu, z czym do mnie przychodzisz, zastanowić się jaka forma pomocy byłaby dla Ciebie najkorzystniejsza, razem ustalić cele terapeutyczne. Po tych spotkaniach możesz, choć nie musisz decydować się na podjęcie psychoterapii.

Aby skontaktować się ze mną zadzwoń, napisz e-mail lub wiadomość przez formularz kontaktowy – więcej informacji w zakładce kontakt.

O MNIE

Wykształcenie:

 

Jestem psychologiem – ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dyplomowanym psychoterapeutą – ukończyłam 4-letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  

Ukończyłam także studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

Posiadam bogate doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które zdobyłam m. in. w:
– MediNorm – Krakowski Zespół Zdrowia Psychicznego,

– NZOZ Dobrej Nadziei – Poradnia Psychoterapii Dzieci i Młodzieży,

– Centrum Rozwoju Osobowości Inspiria,

– Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin,

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

– Zespole Szkół Ogólnokształcących,

– odbywając liczne staże i praktyki zawodowe m.in. na:

        –   Oddziale Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr J. Babińskiego,

        –   Oddziale Stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

        –   w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

        –   Oddziale Dziennym Zaburzeń Afektywnych Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

– uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach, konferencjach dotyczących szeroko pojętej pomocy psychologicznej.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W swojej pracy przestrzegam standardów etyki zawodowej, zapewniam swoim pacjentom poufność przekazywanych informacji, systematycznie uczestniczę w superwizjach indywidualnych i grupowych, stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

OFERTA

Konsultacje psychologiczne – to zwykle pierwsze 3 spotkania, które odbywają się celem zebrania podstawowych informacji od pacjenta, wspólnego zastanowienia się nad zgłaszanym przez niego problemem i jego przyczynami oraz najkorzystniejszą formą pomocy. Podczas tych spotkań terapeuta z pacjentem mogą zdecydować się na podjęcie psychoterapii, ustalić jej zasady, cele terapeutyczne. Pacjent ma także okazję poznać terapeutę oraz styl jego pracy, co może mieć wpływ na decyzję o podjęciu przez niego psychoterapii. Z konsultacji psychologicznych mogą korzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Na pierwsze spotkanie konsultacyjne osoby niepełnoletnie powinny przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Czas trwania spotkania konsultacyjnego: ok. 1 godzina
Koszt: 120 zł.

 

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych– spotkania, które odbywają się regularnie, najczęściej z częstotliwością raz w tygodniu, zwykle w tym samym dniu tygodnia o stałej godzinie. Podczas sesji psychoterapii indywidualnej analizowane są treści wnoszone przez pacjenta, głównie pod kątem ich nieświadomego wymiaru, związku tych treści z wątkami okresu dzieciństwa, relacją z ważnymi osobami z przeszłości itd. Analizowane są nieświadome mechanizmy leżące u podłoża powtarzających się trudności pacjenta, dzięki czemu uzyskuje on wgląd w istotę tych trudności. Terapeuta, dzięki stosowanym interwencjom, wpływa na świat wewnętrznych przeżyć pacjenta, co w dłuższej perspektywie może przynieść trwałą, pozytywną zmianę w jego funkcjonowaniu, zgodnie z założonymi w kontrakcie terapeutycznym celami pacjenta.
Czas trwania: ok. 45-50 minut
Koszt: 120 zł.

 

Psychoterapia indywidualna młodzieży – spotkania indywidualne z pacjentem w wieku dojrzewania, skupiające się na przepracowaniu doświadczeń okresu dzieciństwa oraz aktualnych trudności. Sam okres dojrzewania jest kryzysem rozwojowym, który wywołuje wiele wewnętrznych napięć i konfliktów zarówno wewnątrzpsychicznych jak i międzyludzkich, w tym szczególnie w relacji z rodzicami. Kształtująca się tożsamość, chwiejna, krucha samoocena, niestabilność emocjonalna, zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, próby samobójcze, zaburzenia odżywiania etc.), konflikt między potrzebą zależności od rodziców i niezależności, separacji od nich to wątki szeroko analizowane w trakcie sesji psychoterapeutycznych. Psychoterapia młodzieży to powtarzające się regularnie spotkania indywidualne z nastolatkiem, ale zazwyczaj, w zależności od potrzeby, od czasu do czasu odbywają się także spotkania z jednym lub obojgiem rodziców. Pacjent niepełnoletni na pierwsze spotkanie z psychoterapeutą przychodzi z rodzicem lub prawnym opiekunem.
Czas trwania: ok. 45 minut
Koszt: 120 zł.

 

Psychoedukacja dla rodziców – spotkania z jednym lub obojgiem rodziców, którzy m.in.:
– mają trudności w relacji ze swoim dzieckiem/nastolatkiem,
– mają trudności wychowawcze,
– przejawiają problemy w zakresie stawiania granic,
– szukają drogi do właściwej komunikacji,
– nie rozumieją zachowań swojego dziecka,
– martwią się niepokojącymi objawami po stronie dziecka,
– czują się bezradni w roli rodzica,
– przenoszą na relacje z dzieckiem własne doświadczenia z domu rodzinnego.
Czas trwania: ok. 45 minut
Koszt: 120 zł.

 

Pracuję z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, którzy m.in.:
– mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi,
– cierpią z powodu niskiej samooceny, negatywnego obrazu swojej osoby,
– odczuwają lęki o różnym podłożu,
– mają trudności związane z okresem dojrzewania,
– odczuwają silny stres związany z różnymi sytuacjami życiowymi,
– przeżywają kryzysy życiowe,
– odczuwają trudności w życiu osobistym, zawodowym, rodzinnym,
– mają zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia),
– cierpią z powodu zaburzeń emocji i zachowania,
– mają trudności z nawiązaniem stałej, pozytywnej relacji partnerskiej,
– mają trudności wychowawcze,
– nie potrafią porozumieć się z partnerem, dzieckiem czy innymi członkami rodziny,
– cierpią na stany depresyjne, miewają epizody obniżonego nastroju,
– mają dolegliwości cielesne, gdy brak jest uzasadnienia medycznego,
– mają trudności adaptacyjne, gdy znaleźli się w nowej sytuacji życiowej,
– przeżyli utratę bliskiej osoby,
– nie potrafią poradzić sobie ze swoją przeszłością, wydarzeniami okresu dzieciństwa,
– doświadczają fobii, myśli natrętnych, napadów paniki,
– pragną głębiej poznać siebie, dotrzeć do przyczyn swoich problemów,
– cierpią z powodu trudności seksualnych o podłożu psychogennym,
– mają trudność w określeniu/zaakceptowaniu swojej orientacji seksualnej,
– potrzebują wsparcia w związku ze swoją transpłciowością/transseksualnością/nonkonformizmem płciowym,
– są ofiarami wykorzystania seksualnego.

Kontakt

Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji:
Kraków
ul. Przedwiośnie 2a/40

(wejście na nowe osiedle od ul. Orawskiej koło sklepu Lewiatan)

 

Aby umówić się na spotkanie:
zadzwoń: tel. 509 557 133

napisz:  podgorska.aleksandra@gmail.com

 

lub skontaktuj się przez formularz kontaktowy: